Επικαιρότητα

Παράταση Δηλώσεων έως 15/07

Παράταση δόθηκε έως την Παρασκευή 15/07/2016 με απόφαση του αρμόδιου Υπουργείου. Η παράταση αφορά τόσο Φυσικά όσο και Νομικά πρόσωπα.

<< Go back to the previous page