Επικαιρότητα

Φορολογική προσαρμογή σε ΟΕ και ΕΕ

Αναπροσαρμόστηκε το ποσοστό άμεσης  φορολόγησης των ΟΕ και ΕΕ που τηρούν απλογραφικά βιβλία ακολουθώντας από 01/01/2016 τον ίδιο συντελεστή με τις υπόλοιπες εταιρείες (

για το σύνολο των κερδών). Η συγκεκριμένη τροπολογία ήρθε να συμπληρώσει την ΠΟΛ.1159/17.7.2015.
Παρατίθεται και αναλυτικό άρθρο:

Πηγή: http://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/29059

<< Go back to the previous page