Επικαιρότητα

Συλλογή αποδείξεων για το 2016

Ιδιαίτερη προσοχή θα χρειαστεί για το "χτίσιμο" του αφορολόγητου για το επόμενο έτος, καθώς μόνο οι δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί μέσω τραπέζης θα αναγνωρίζονται. Φυσικά αναμένουμε και επεξηγήσεις για τον ακριβή τρόπο που θα εφαρμοστεί το συγκεκριμένο μέτρο. Ακολουθεί αναλυτικό άρθρο.

http://www.kathimerini.gr

<< Go back to the previous page